Ailə foto şəkilləri

19-cu əsrin axırında və 20-ci əsrin əvvəlində Bakı erməni çox olan şəhər idi. Bakının erməni icmasının 2/3-i regionun müxtəlif yerlərindən köçmüş kəndlilər, işçilər idi, kimlər ki, iş tapmaq məqsədiylə inkişaf edən sənaye şəhərinə gəlirdilər. Yavaş-yavaş şəhər həyatına integrləşməklə, Bakı erməniləri ayrı bir icma kimi formallaşır. Sürətlə inkişaf edən şəhər mədəniyyəti erməni ənənəvi ailə qiymətləri üzərinə xeyli təsir edir.  Varlı erməni ailələri öz uşaqlarını əsasən Rusiyaın və Avropanın ən məşhur təhsil müəssisələrinə təhsil almağa göndərirdilər.

Gənclər müasir mədəniyyət dəyərlərinin daşıyıcıları kimi, Bakıya qayıtmaqla oraya yeni biliklər gətirirdilər. Yavaş-yavaş ənənəvi dəyərlər öz yerini avropalı mədəni dəyərlərə güzəşt edirdi. Təzə keyfiyyətli ailə münasibətlərinin formallaşması prosesi həmçinin qızların təhsil səviyyəsinin yüksəlməsini stimullaşdırdı. Beləliklə, qısa müddətdə Bakı erməniləri tam həyat ilə yaşayan rifahlı bir icmaya çevrilir ki, onun da şəhərdə öz 

Bakının erməni ailə həyatı, ənənələri, adətləri haqqında olan çoxlu ailə foto şəkilləri mühüm mənbələrdir ki, onlar da bizə şəhərin ad-sanlı erməni foto şəkilçiləri işi sayyəsində bizə çatmışdır.