Bakı: üç qırğınlar paytaxtı

Bakı erməniləri üç dəfə qırğınlara məruz qalmışlar ki, onlar da öz mexanizmləri və nəticələriylə prosedenti olmayan idi. 


İlk qırğınlar 1905-ci ildə qışda və yayda baş verdi ki, onların da nəticəsində erməni icmasının böyük insan və maddi itkiləri oldu. Yerli müsəlmanlar sırasında antierməni təbliğatı və dini fanatizm qızışdırmaq nəticəsində başlandığı qırğınlara 1000-ə yaxın erməni qurban oldu.

Bakı ermənilərinin ikinci qırğınları 1918-ci il sentyabrında baş verdi haçan ki, ermənilər türk və azərbaycanlı silahlı qüvvələrin önündə bütünlüklə müdafiəsiz halda peyda olnmuşdular. Şəhəri zorakılıqlara və talana təhvil verdiyi türk komandirliyi ermənilər sırasında kütləvi həbsetmələr, qəddar qətllər və talan yerinə yetirdi. Türk-azərbaycanlı dəstələrin zorakılıqları nəticəsində 10 min erməni qurban oldu.


1990-cı il yanvarın 13-19-da Bakıda erməni əhalisinin üçüncü prosedenti olmayan geniş əhatəli qırğınları baş verdi.

Azərbaycanın milliyətçi tolerantsızlığı və başqalarını nifrət etməsi nəticəsində yüzlərlə ermənilər qurban oldular. 200 minə yaxın ermənilər öz həyatını xilas etmək üçün öz mənzillərini və var-dövlətlərini tərk etməklə, qaçqınlar kimi Bakıdan uzaqlaşmağa məcbur oldular.

1990-cı il yanvar ayında baş vermiş son qırğınlar nəticəsində Bakının əsrlərdən gələn ənənələri olmuş erməni icması yox oldu.