Birinci olaraq Bakıda....

19-cu əsrin ikinci yarısından Bakının erməni icması Zaqafqaziya ermənilərinin ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni mərkəzlərindən biri idi. Qərb ilə işlək əlaqələr təsdiqləməklə və böyük iqtisadi vəsaitlərə sahib olmaqla, o Bakı şəhərinin çoxlu sahələrində birincisi ola bilərdi.

Beləliklə...

Qəzeti - “Erməni aləmi” (“Haykakan aşxarh”), Bakı, 1877-78, redaktor-nəşriyyatçı Stepanos Stepane.
Kitabı - “İnsansız adalarda hindilərin hadisələri” Avag Grikoryanın tərcüməsiylə (1872).
Çapxanası- 1870-ci ildə Bakının Humanitar təşkilatındır.
Kitabxanası- 1870-ci ildə Bakının Humanitar təşkilatının kitabxanası. 
Oxu zalı- 1880-ci ildə Bakının Humanitar təşkilatındır.
1897-1907-ci illərdə erməni istehsalçıları tərəfindən (A.Mantaşyan,Ter-kopov, Ter-Margaryan və başqaları) dünyada ilk Bakı-Batumi neft kəməri tikilmişdir.
Filantrop (humanitar) birliyi- Bakının Humanitar birliyi, 1864.
Hovhannes Minas Mirzoyan, Bakının “neft biznesinin atalarından” biridir. O, birincisi olaraq 1868-ci ildə Suraxanda kerosinin iki zaxodunu əsaslandırdı.
1869-cu ildə Hovhannes Minas Mirzoyan (Mirzoyev) Abşeronun birinci neft quyusunu tikdi.
Vardan Arşakuni 1853-cü ildə birincisi olaraq balıq kürüsünü tənəkədən olan qutularda uzun vaxt saxlamaq texnikasını hazırladı.
1891-ci ildə Piliposyan qardaşları Bakıda ilk şokolad fabrikasını qurdular. İstehsal müxtəlif beynəlxalq yarışlarda 3 qızıl medala layiq görülüb. 
1891-ci ildə Zaqafqaziyada birincisi olaraq S.Melik-Ğulambaryants meyvə şirələrinin və mineral sular fabrikasını tikir.
Bakıda birincisi olaraq 1891-ci ildə A.Xaracyan Qafqaz güzgülərinin fabrikasını əsaslandırmışdır.
Bakıda birincisi olaraq dirijor A.İonnisyan azərbaycanlı xalq alətlərinin ansamblını qurmuşdur.
Bakıda birincisi olaraq 1908-ci ildə E.Mayilyan opera binasını tikmişdir.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 1870-ci illərdə aktyorlar ər-arvad Stepan və Alma Safrazyanlar o vaxtadkı məşhur dramaturqların yaradıcılıqlarını tərcümə edilmiş halda Azərbaycanın ictimaiyyətinə təqdim etmişlər.