Գծանկարներ

Բաքու քաղաքի հնագույն լիտոգրաֆիկ պատկերները հայտնի են 18-րդ դարի վերջից և 19-րդ դարի սկզբից: Արտասահմանյան պատկերազարդ հրատարակություններում և մամուլում տեղ գտած լիտոգրաֆիկ պատկերները հիմնականում ներկայացնում են Բաքվի հին ամրոցի, նավահանգստի, քաղաքի ու մերձակա շրջաններում գոյություն ունեցած կրակի ատրուշանները, ինչպես նաև Բաքվի և Ապշերոնի բազմազգ բնակչության ազգագրական հետաքրքրություն ներկայացնող պատկերները: